Vill du bli en av oss?

För att trivas med att jobba här behöver du vara beredd att tänka om. För här är det inte verksamheten som sätter ramarna. Hos oss är det våra gästers behov och önskemål som står i fokus. Det innebär att du måste vara flexibel, lyhörd och kreativ. 

På Änggårdens hospice ger vi avancerad sjukvård, men i en miljö som snarare liknar ett hotell eller ett hem. Den medicinska kompetensen är hög. Men att vara medmänsklig är lika högt värderat som att vara professionell. Oavsett utbildningsnivå och titel så tar vi oss alltid tid till ett samtal, när någon behöver detta.

Hos oss jobbar undersköterskor och sjuksköterskor. Vi har också diakon och psykosocial sjuksköterska samt vid behov tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut.

Här finns inget hierarkiskt tänkande, alla är lika viktiga för att verksamheten ska fungera.


Vet du redan att du skulle trivas hos oss?

Skicka en spontanansökan till vår verksamhetschef Annika Eriksson.

De sex S:en

Vi arbetar personcentrerat utifrån de sex S:n (Weissman/Ternestedt) Det är en modell för palliativ vård som sammanfattas i sex begrepp.

  • Symtomlindring
  • Självbild
  • Självbestämmande
  • Sammanhang
  • Sociala relationer
  • Strategi