Ansökan

En viktigt del i hospiceideologin är att ge den sjuke möjlighet att själv bestämma vilken omvårdnad han eller hon vill ha. Därför ansöker den sjuke själv om vård på hospice. Ni är hjärtligt välkomna att besöka oss före eventuell ansökan om vård.
Läs mer: Broschyr Göteborgs Stad


Ansök om plats på hospice – Göteborgs kommun

Boende i Göteborgs kommun har genom avtal med kommunen rätt till vård på hospice.

Ansökan att fylla i och sedan skriva ut:
Ansökan – Göteborgs Kommun

Skicka ansökan till:
Hospice i Göteborg

Hälso- och sjukvårdsenheten
BOX 16
421 21 Västra Frölunda

Tel: 031 – 366 05 50
Fax: 031 – 366 02 27/366 05 05


Ansök om plats på hospice – andra kommuner

Boende i andra kommuner kontaktar biståndsbedömare i hemkommunen om bistånd för vård hos oss. Skicka gärna kopia på din ansökan till oss.

Ansökan att fylla i och sedan skriva ut:
Ansökan till Änggårdens Hospice


Gäster som själva bekostar vistelsen
Ifall du själv vill bekosta vistelsen kan du kontakta oss för villkor. Länk till kontaktsidan.