Stiftelsen

Änggårdens Hospice startades 1999 som en fristående stiftelse av Ingemar Bokedal, sjukhuspräst, Carl-Magnus Rudenstam, överläkare och Inger Carlander, sjuksköterska. Ursprungligen var det tänkt att lokalerna skulle ligga i området Änggården i närheten av Sahlgrenska sjukhuset, därav namnet. När en lämplig lokal dök upp i Lillhagsparken ändrades planerna. Där låg Änggårdens Hospice under de första 19 åren, men i augusti 2019 så flyttades verksamheten till Högsbo.

Verksamheten bedrivs som en icke vinstdrivande stiftelse under Länsstyrelsens kontroll. Stiftelsens styrelse bidrar med ideella insatser, en bred erfarenhet och ett stort kontaktnät.

Styrelse och personal har tillsammans under 2014 arbetat för att kvalitetscertifiera hospicevårdens innehåll och begreppet hospicevård. Änggårdens Hospice är nu ISO 9001 certifierad, men arbetet med kvalitet är ständigt pågående. Styrelsen består idag av Peter Hellgren – präst, Ulla Westfeldt – läkare, Lisa Bergström – sjuksköterska och Björn Oxe – civilekonom. Dessutom deltar verksamhetschefen och en personalrepresentant i styrelsearbetet.

Peter Hellgren
Jag är 69 år och har varit präst i 46 år, både i Sverige och utomlands. Församlingspräst och sjukhuspräst. Ordförande i styrelsen för Änggårdens Hospice.

Helhetssyn präglar vården på Hospice. Ser till hela människans alla behov i en hemlik miljö, med flera alternativ till symtomlindring. Även närstående får stöd, det är en viktig del i vårt arbete. Vi vill ge våra gäster ett gott omhändertagande och omsorg när livet går mot sitt slut.

Lisa Bergström
Ända sedan mitten av 90-talet har jag arbetat inom den palliativa vården. Jag är sjuksköterska och började 2006 på Änggårdens Hospice och arbetade där fram till min pension 2015. Jag är mycket intresserad av palliativ vård, och speciellt den vården som bedrivs på ett Hospice. Eftersom jag har ett särskilt intresse av Änggårdens Hospice så vill jag arbeta för dess bästa.

 

Björn Oxe
Född under Gustaf V´s sista år som Sveriges konung (1950). Har arbetat med IT hela min karriär. Som konsult, säljare och sista halvan av karriären som chef och VD. Blev tillfrågad av min chef på IBM att verka tillsammans med honom i Änggårdens Hospice. Vill gärna dela med mig av mina erfarenheter inom IT, ekonomi och ledning.