Sponsorer

Alla bidrag till vår verksamhet är välkomna, stora som små. De förbättrar livet för våra gäster och vår personal. Vill du veta mer om hur du kan stödja vår verksamhet med en gåva, donation eller testamente, vänligen kontakta oss.

Exempel på donationer
Märtha och Gunnar Bergendahls Stiftelse
Möjliggjorde att verksamheten kunde starta och har kontinuerligt stöttat verksamheten med generösa bidrag.

Ernströmgruppens, Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse 
Bekostade belysningen av den vackra naturen runt Änggårdens Hospice när det låg i Lillhagsparken.

Konstnär Åke Lexmon
Har donerat en oljemålning.