ISO 9001

Ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, är ett verktyg för organisationer som vill bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete.

De ISO 9001-krav som finns riktar sig till alla organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer för sitt kvalitetsarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar och för att säkra kvaliteten på sina tjänster och produkter.

Änggårdens Hospice klarade kraven efter ett omfattande arbete och fick certifikat och registrering hösten 2014. År 2016 uppgraderades ISO 9001 och Änggårdens Hospice blev även miljöcertifierat.

Annika tar emot ISO 9001 certifikat från Per Davidson, BMG Trada Certifiering AB
Annika tar emot ISO 9001 certifikat från Per Davidson, BMG Trada Certifiering AB.