För vårdpersonal och studenter

Fortbildning
Vid önskemål arrangeras föreläsningar om hospicevård och palliativ vård.

Handledning
Änggårdens Hospice ger handledning om palliativ vård för vårdpersonal utanför den egna verksamheten. Det gäller framförallt för arbetsgrupper på sjukhus, inom hemsjukvård eller äldrevård.

Hospitering
En viktig del av hospiceideologin är kontakt med vårdkedjan runt gästen. För att underhålla kontakter med andra vårdinrättningar och för att öka förståelsen för hospicevård och palliativ vård finns möjlighet att hospitera under en eller flera dagar.

Studiebesök
Det finns viss möjlighet till bokade studiebesök.

Praktik
Änggårdens Hospice tar emot sjuksköterske- och undersköterskestuderande i slutet av utbildningen som praktikanter i verksamheten. Detta har visat sig ovärderligt i utvecklingen av arbetet. Att lära andra är en nyckel till vidareutveckling!