Stöd för närstående

Närståendesamtal
Vår vision på Änggårdens Hospice är att ge dig som närstående det stöd och den omtanke du behöver. Alla i personalen finns här för att stötta närstående och vi har även en diakon, Annika och en psykosocial sjuksköterska, Sara – vilka det finns möjlighet att ha samtal med.

Ett par månader efter att en gäst har avlidit bjuder vi tillbaka alla närstående till en återträff där det finns möjlighet till efterlevandesamtal.

Stödgrupp för familjer
Vid förlust av en nära anhörig upplever man kanske att ingen förstår eller lyssnar på en. Kanske finns det ingen man vill vända sig till. Vi har stödgrupper där man kan tala om och hantera de tankar och känslor som sorgen väcker.

Stödgruppsverksamheten startade 2011 i ett samarbete mellan Bräcke diakoni, Änggårdens Hospice och Palliativt Centrum på Sahlgrenska Universitetsjukhuset.

Folder: Ibland gör livet ont

För mer information – kontakta:
Agneta Önnelind
Mail: agneta.onnelind@brackediakoni.se
Tel: 031 – 50 25 39